דחיפות עשיית צוואה בצל הקורונה

מגיפת הקורונה מציפה אצל רובנו את החיים והמוות ומתוך כך עולה השאלה מה יהיה עם רכושנו לאחר המוות וכיצד נדאג שהרכוש אותו צברנו במשך חיינו אכן יעבור ליקירינו ולא יעבור חלילה לידיים זרות.

מחשבות אלו מעוררות את הצורך והדחיפות בלערוך צוואה שתשקף את הרצון האחרון שלנו טרם לכתנו, עריכת צוואה היא הכרחית ומחייבת בכדי לוודא כי רצוננו יקוים לאחר מותנו. בימינו שחוסר הוודאות לגבי השפעת הקורונה על חיינו צף ועולה מידי יום יש לוודא כי אנו מבטיחים ליקירנו וודאות.

כך, למשל, ע”י צוואה נוודא כי בן הזוג שלנו אכן יוכל להמשיך ולהתגורר בדירת המגורים שהייתה שייכת למנוח – הדירה בשלמותה או חלק ממנה- במידה ולא נערוך צוואה, יורשינו יידרשו לפעול לפי חוק הירושה והתוצאה היא כי ילדי המנוח יקבלו את חלקם בדירה והם הופכים להיות שותפים מלאים יחד עם בן הזוג המתגורר בדירה. הבעיה בכך היא, כי ככל ואחד הילדים ירצה לממש את חלקו בדירה, יהיה עליו לדרוש את חלקו הכספי מידי בן הזוג של המנוח המתגורר בדירה. לבן הזוג שאינו יכול לרכוש את החלק מידי הילד יאלץ למכור את הדירה לאחר שהילד של המנוח יגיש תביעה לפירוש שיתוף בנכס, הנכס יפורסם למכירה בשוק החופשי לכל המרבה במחיר- ותביעתו תתקבל.

כדי להימנע מכך, על המצווה בצוואתו לקבוע בבירור כי דירתו תהיה לרשות בן או בת הזוג הנותר בחיים ורק לאחר מותו תועבר הזכות בדירה לילדים. כך אנו מבטיחים כי בן הזוג יישאר לגור בדירה ללא חשש עד יום מותו מבלי שאחד הילדים יימנע זאת.

חוסר בהירות מביא את כל אחד מהיורשים לפרש את הצוואה כרצונו, ועל פי האינטרס שלו. מכאן קצרה הדרך לסכסוכי ירושה מכוערים ומתישים, הנמשכים שנים ארוכות, ומכלים את ממונם ועצביהם של היורשים. הבעיה האמיתית היא כי כל יורש בטוח שמלוא הצדק עימו, והוא היחיד שמפרש את הצוואה כרוחה וכלשונה ויודע בדיוק את רצון המוריש וכתוצאה מכך כל יורש דבק בעמדתו והמחלוקת נמשכת על פני שנים רבות.

הצוואה מטרתה היא לדאוג לצדק חלוקתי כלפי משפחתינו, כמו כן, כלל שישנו חלילה ילד אשר “נזקק” או בעל מגבלות רפואיות ואנו דואגים כי לאחר לכתנו לא יהיה מי שידאג לילד זה, אנו יכולים להורות בצוואה כי הילד יזכה לנתח גדול יותר משאר אחיו ולמנות נאמן אשר ידאג לילד זה ולכספו.

בנוסף, ישנו מצב בו המנוח אינו רוצה לתת לילדיו כל חלק ברכושו, מכל סיבה שהיא. ככל והמנוח לא ערך צוואה, רכושו אכן יועבר לילדיו נגד רצונו. בצוואה אפשר לתרום את כל כספך למטרות צדקה שונים שאין להם כל קשר משפחתי עם המנוח ושאינם נחשבים ליורשיו הטבעיים.

בפסק דין עלתה השאלה האם הקלטה – אשר תיעדה דברים שנאמרו על ידי המנוחה, מהווה צוואה. התובעים -בעלי עמותה- אינם קרובי משפחה של המנוחה. המנוחה נהגה לתרום לעמותה בחייה ומשכך הקליטה את עצמה תורמת את רכושה לעמותה זו. במועד עריכת הקלטת הייתה המנוחה כבת 86, התגוררה בגפה בביתה, וכחצי שנה קודם לעריכת הקלטת, התעוורה. המנוחה נפטרה כשנתיים לאחר עשיית הצוואה -הקלטה. בית המשפט פסל את ההקלטה הזו מכיוון ולא היו עדים לכך וייתכן שההקלטה נערכה בכפייה או שההקלטה עצמה נערכה.

ישנם מקרים לרוב בו ניצלו את המנוח טרם פטירתו בו היה חלש מדי בכדי להבין את פעולותיו. הניצול נעשה בכך שהביאו לו עט ודף ואמרו לו מה לכתוב על הצוואה, למי להוריש את רכושו ואיזה חלק ממנו. כמובן, שבעת הגשת צוואה כזו וטרם קיום הצוואה יעלו תהיות רבות ע”י הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הרבני  הבאים לאמת צוואה זו וככל שתוגש התנגדות לצוואה ע”י בני משפחה או קרובים של המנוח, יועבר המקרה לבית משפט וייתכן ובית המשפט יבטל צוואה זו. ככל שהצוואה תיעשה באופן מקצועי ומדויק ותואם לחוק כך סיכוייה להתבטל נמוכים יותר וכך גם נוודא כי רצונו של המנוח אכן נעשה בדיוק כפי שציווה בצוואתו האחרונה טרם מותו.

נגיף הקורונה המסרב להיעלם ולמרבה הצער בימים אלו התחלואה רק גוברת,  מייצר קשיים בעריכת צוואה, שכן הצוואה נדרשת להיערך בפני שני עדים, אשר ראו ומאמתים בחתימותיהם כי אכן המצווה הוא זה אשר חותם על צוואתו ומבין היטב את תוכנה. צוואה זו הנה הצוואה הנפוצה והטובה ביותר ומונעת מחלוקות משפטיות בעת הגשת הבקשה לקיים את דברי המצווה.

משכך, עולה השאלה איך לערוך צוואה בימים של ריחוק חברתי, כשיש חובה לשהות בבידוד או יתירה מכך נדבקו בנגיף לאחר אימות הבדיקה ושוהים במקומות מסוגרים מבלי יכולת להתקרב למקומות אלו. יש חשש מצד הנדבק בנגיף כי אלו ימיו האחרונים וברצונו לערוך צוואה באופן מידי. האם ניתן לנצל את האמצעים הטכנולוגיים לשם עריכת צוואה, האם ניתן לעשות צוואה מצולמת, האם בעידן הקורונה הצהרה של אדם בדבר רצונו האחרון יכולה להיחשב כצוואת שכיב מרע, האם בני המשפחה המצויים עם המצווה בביתו יכולים לשמש עדים לצוואתו, כיצד עורכים צוואה בכתב יד, ועוד כהנה וכהנה שאלות וסוגיות.

הדבר יוצר אפוא אתגר משפטי וביצועי כאחד, הן לעורך הדין המתבקש לערוך את הצוואה בה מעוניין הלקוח, והן לאזרח המבקש לחתום על צוואתו.

בענייני צוואות, היוועצות עם עורך דין העוסק בתחום הצוואות והירושות חשובה מאוד, עורך דין בקיא ומיומן יישמע את רצונו של הלקוח, את הנתונים הרלוונטיים לצוואה וימצא פתרונות שונים לכל הקשיים העולים כתוצאה מעריכת צוואה בימים אלו. על עו”ד לבחון כל מקרה וכל שאלה בהתאם לנסיבות העניין הספציפי, כשבד בבד חשוב להבין שה’גמישות’ הניתנת בעריכת התוצאה הינה מוגבלת ביותר.

בתקופה החירום, הבידוד והסגר אשר מגבילים את המצווה לנוע בחופשיות עד למשרדו של עורך הדין בכדי לחתום על הצוואה, עורך הדין יוכל להנחות באופן מדויק לגבי אופן החתימה על הצוואה ולוודא כי אכן הצוואה תצא תקינה ובלי פגמים אשר יטילו ספק לגבי תוכנה ואמיתותיה.

אין חולק כי צוואה הערוכה היטב ובקפדנות יתירה ע”י עורך דין המתמחה בתחום זה יכול למנוע סכסוכים משפחתיים רבים ועלויות משפט יקרות ומיותרות ושנים רבות של גרירת רגליים בבתי משפט.

עו”ד יהודה קריספין טל: 054-6785390

מייל: [email protected]   כתובת המשרד: בן גוריון 6 קרית מלאכי